Aktivity

V rámci našeho projektu Comenius - Carambolage se věnujeme nejrůznějším aktivitám, ať už jde o aktivity iniciační, přípravné nebo o úkoly spojené přímo s projektem. Některých aktivit se zúčastňují i studenti mimo evropskou sekci. Většinu aktivit následně prezentujeme na společných setkáních s našimi partnery.

Aktivity projektu Carambolage

V rámci plánování projektu Carambolage jsme si definovali několik klíčových aktivit. Na jejich úspěšném průběhu závisí jednak spokojenost účastníků a dobrý pocit, že náš čas nebyl promarněn, jednak také úspěch celého projektu. Náplň jednotlivých aktivit odpovídá cíli projektu, tj. překonání individuálních i společenských klišé a předsudků a poznávání sebe i druhých (více viz záložka O projektu Comenius).
Mezi "závazné" aktivity projektu Carambolage patří:

>> logo projektu
>> dotazník Identita mladých
>> píseň - hymna projektu
>> glosář ve čtyřech jazycích

Jednotlivé "závazné" aktivity a jejich průběh můžete sledovat po kliknutí na položky tohoto seznamu nebo také po rozkliknutí záložek věnovaných jednotlivým partnerským setkáním. Ve stejných záložkách najdete i informace o dalších prezentacích, akcích a přípravách.