Gymnázium Na Zatlance

Gymnázium Na Zatlance v Praze je čtyřleté státní gymnázium, nabízející všeobecné vzdělání a vzdělání zaměřené na cizí jazyky - rozšířenou výuku angličtiny
a němčiny. Od školního roku 2009/2010 funguje na našem gymnáziu projekt tzv. evropských tříd - tříd s rozšířenou výukou ve francouzském jazyce.

www.zatlanka.cz